Usługi

Prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo Internetu, prawo komputerowe, znaki towarowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji):

 • Sporządzanie m.in. umów:
  • Między współautorami;
  • Z programistami, grafikami, architektami, tłumaczami, muzykami (w tym o wykonanie koncertu), artystami;
  • Przenoszących autorskie prawa majątkowe;
  • Licencyjnych (wyłącznych, niewyłącznych);
  • O wykonanie prac projektowych;
  • O wykonanie programu komputerowego, gry komputerowej, aplikacji mobilnej;
  • O wdrożenie systemu informatycznego;
  • O stworzenie strony internetowej (portalu, sklepu internetowego);
  • Dotyczących rozpowszechniania wizerunku;
  • Zlecenia, dzieło oraz umów obejmujących prace twórcze;
  • Know-how;
  • O poufności (ang. NDA);
  • O pozycjonowanie stron internetowych (ang. SAO).
 • Reprezentacja w postępowaniach przedsądowych i sądowych:
  • Wezwania do zaniechania naruszeń, zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia, usunięcia skutków naruszeń (naruszenie praw autorskich oraz praw do wizerunku);
  • Porozumienia, ugody;
  • Spory z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi;
  • Postępowania cywilne (dochodzenie naruszeń praw autorskich, zabezpieczanie dowodów dla skutecznego dochodzenia roszczeń, ustalanie podmiotów naruszających prawa autorskie);
  • Postępowania karne (m.in. obrona w postępowaniu przygotowawczym obejmującym przeszukanie pomieszczeń i zabezpieczenie dowodów, obrona w postępowaniu sądowym dotyczącym przestępstw plagiatu, bezprawnego rozpowszechniania utworów, korzystania z nielegalnych programów komputerowych);
 • Sporządzanie regulaminów korzystania ze stron internetowych oraz polityk prywatności wraz z czynnościami niezbędnymi do prawidłowego przetwarzania danych osobowych;
 • Szkolenia z zakresu prawnoautorskiej ochrony dóbr intelektualnych mające na celu podniesienie świadomości użytkowników końcowych w celu zabezpieczenia pracodawców (w tym członków zarządu) przed odpowiedzialnością za naruszanie praw autorskich przez podwładnych. Szkolenia skierowane są również do poszczególnych działów, których praca obejmuje dobra intelektualne (IT, architekci, zamówienia publiczne).
 • Reprezentacja przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych;
 • Doradztwo i pomoc w rejestracji oraz utrzymywaniu znaków towarowych przed Urzędem Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO);
 • Sporządzanie umów o:
  • zaprojektowanie znaku towarowego;
  • przeniesienie praw do znaku towarowego;
  • korzystanie ze znaku towarowego (licencja)
 • Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem praw do znaków towarowych;
 • Reprezentacja w postępowaniach przedsądowych i sądowych. 
 • Reprezentowanie na etapie przedsądowym i sądowym w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji (np. wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naśladownictwo, pomawianie i nieuczciwa konkurencja, nieuczciwa bądź zakazana reklama, nabywanie, przekazywanie lub ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa)

 

Prawo handlowe:

 • Zakładanie oraz likwidacja spółek:
  • spółka cywilna
  • spółka jawna, 
  • partnerska, 
  • komandytowa, 
  • komandytowo-akcyjna, 
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
  • spółka akcyjna;
 • Przygotowywanie projektów umów założycielskich i statutów;
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym, jak i bieżącej działalności;
 • Sporządzanie i opiniowanie m. in. umów z zakresu;
  • Porozumień
  • Pośrednictwa gospodarczego (umowy agencyjne);
  • Współpracy;
  • Obrotu towarów;
  • Transportu;
  • Ubezpieczenia;
  • Usług (roboty budowlane, leasing)
 • Windykacja wierzytelności;
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych;
 • Łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek.

 

Prawo cywilne:

 • Sporządzanie i opiniowanie umów nazwanych i nienazwanych, m. in.:
  • Umowa przedwstępna;
  • Sprzedaż;
  • Darowizna;
  • Zlecenie;
  • Dzieło;
  • Najem i dzierżawa;
 • Reprezentowanie w sprawach m.in. o:
  • Zapłatę;
  • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe;
  • Ochronę dóbr osobistych;
  • Ubezwłasnowolnienie;
  • Ochronę praw konsumenta (sporządzanie reklamacji oraz wezwań do spełnienia przez sprzedawcę żądań kupującego z tytułu gwarancji bądź rękojmi);
 • Sporządzanie i analiza umów nazwanych oraz nienazwanych; 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj