O mnie

Adwokat Jakub Szynkarek

Adwokat doktor Jakub Szynkarek jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył kierunki Prawo oraz Administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Prawo ukończył z wyróżnieniem zajmując III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską. Tematy prac magisterskich: „Tymczasowa ochrona praw autorskich w postępowaniu cywilnym" (Prawo), „Ochrona autorskich praw majątkowych w świetle nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 9 maja 2007 r." (Administracja).

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego obronił rozprawę doktorską pt. "Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym w sprawach o naruszenie praw autorskich" uzyskując tym samym tytuł naukowy doktora nauk prawnych.

Za obroniony doktorat otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą pracę naukową poświęconą tematyce własności intelektualnej w XV edycji konkursu organizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Aplikację adwokacką odbywał w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu pracując w tym czasie w dwóch wrocławskich spółkach prawniczych. 

Pracuje także jako wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Pracował również w Szkole Prawa Francuskiego prowadzonej na Wydziale Prawa, Administracji oraz Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia m.in. z ochrony własności intelektualnej, praktycznych aspektów prawa oraz umów w obrocie gospodarczym. W PWSZ prowadzi zajęcia z przedmiotu prawo. W Szkole Prawa Francuskiego prowadził w języku angielskim wykłady z prawa własności intelektualnej Unii Europejskiej. Przez cztery lata prowadził również ćwiczenia z postępowania cywilnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem publikacji w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym. Był również prelegentem na ogólnopolskich konferencjach prawniczych. 

Doświadczenie zawodowe rozwijał w polskich, jak i międzynarodowych kancelariach prowadząc w szczególności sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej. Jest współzałożycielem oraz członkiem Rady Ekspertów Oprogramowania PRO LEGAL, do której zadań należy m.in. popularyzacja ochrony własności intelektualnej oraz wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Prowadzi szkolenia zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych z zakresu prawa własności intelektualnej. Szkolił zarówno kadrę zarządzającą, jak i pracowników wiodących krajowych i międzynarodowych spółek energetycznych, telekomunikacyjnych, telewizyjnych, zakładów przemysłowych, światowych liderów w zakresie produkcji i rozwoju oprogramowania, dostawców sprzętu komputerowego, biur projektowych, urzędów pracy, urzędów miast oraz izb celnych (wszystkie szkolenia potwierdzone referencjami).

Uczestniczył w konferencjach oraz szkoleniach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (m.in. Seminarium LINDAB GROUP dot. prawnych i ekonomicznych aspektów rynkowych w Kopenhadze, ogólnopolska konferencja we Wrocławiu pt: „Współczesne Kierunki Rozwoju w Prawie Autorskim", seminaria prof. Josepha Cannataciego poświęcone ochronie danych osobowych oraz cyberprzestępczości, konferencja pt: „Zarządzanie Własnością Intelektualną" organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą"). Czynnie uczestniczył w Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Współczesne wyzwania Prawa własności intelektualnej". Przebywał na stażach w polskich, jak i luksemburskich spółkach.

Biegle włada językiem angielskim. Posiada certyfikaty: FCE, CAE, TOLES Advanced oraz dyplomy ukończenia kursów z prawniczego języka angielskiego oraz francuskiego. Świadczył usługi w zakresie tłumaczenia stron internetowych, tekstów naukowych i popularnonaukowych dla czasopism, tłumaczył symultanicznie spotkania biznesowe (wszystkie tłumaczenia potwierdzone referencjami). Bardzo dobrze włada również językiem francuskim (certyfikaty: DELF I, DELF II).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj