Wezwania do zapłaty za pobieranie pornografii

Wezwanie wysyłane jest przez Kancelarię Prawa Właności Intelektualnej Lex Superior sp. z o.o. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie może być w tym przypadku mowy o kancelarii prawnej, gdyż te nie mogą być prowadzone w formie spółki kapitałowej. 

Z wezwania za zapłaty odszkodowania wynika, że adresat wezwania rzekomo rozpowszechniał pornograficzną produkcję filmową za pośrednictwem sieci BitTorrent. Z wezwania wynika również że odszkodowanie w wysokości 750 zł ma zaspokoić roszczenia "cywilnoprawne oraz karnoprawne". Wzywający ponadto "informuje", że w "przypadku braku polubownego naprawienia szkody w wyznaczonym terminie, złożymy w prokuraturze właściwej dla miejscowości wniosek o ściganie sprawy przestępstwa, bądź wniesiemy prywatny akt oskarżenia bezpośrednio do sądu karnego. Jednocześnie wystąpimy z akcją cywilną, żądając zgodnie z art 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, zapłaty trzykrotności wynagrodzenia licencyjnego należnego za bezprawne rozpowszechniania utworu. Kwota bazowa dochodzonego odszkodowania będzie wynosiła w takim wypadku 4.5000,00 PLN i może zostać powiększona o ewentualne koszty sądowe, koszty opinii biegłego badającego zabezpieczone nośniki danych, koszty komornicze, grzywny karne oraz nawiązki". 

Na pewno prawdą jest, że filmy pornograficzne korzystają z ochrony przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż spełniają przesłanki do uznania ich za utwory. Z prawnego punktu widzenia wysoce wątpliwa jest jednak praktyka żądania odszkodowania w drodze ugody pod groźbą wszczęcia postępowania karnego. Problemy rodzi również fakt uzyskania danych osobowych adresatów wezwań. Można więc przypuszczać, że jeżeli jeszcze nie toczy się żadne postępowanie karne to dane te mogły zostać uzyskane bezprawnie albo wezwania zostały wysłane do przypadkowych osób z nadzieją, że żądanie zostanie spełnione w obawie przed potencjalnymi skutkami.

Spółka Lex Superior jak wynika z danych zamieszczonych w Krajowym Rejestrze Sądowym ma siedzibę w Gdańsku, a zarejestrowana została 15 kwietnia 2013 r.   « powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj