Sąd Okręgowy w Łodzi nakazał zapłatę odszkodowania za naruszenie praw autorskich na stronie internetowej

Sąd Okręgowy ustalił, że zgodnie z cennikiem powoda, obowiązującym od dnia 1 grudnia 2006r., wynagrodzenie za rozpowszechnianie fragmentów mapy w pojedynczej stronie internetowej, przy zamówieniu 2 – 5 fragmentów, przez okres nieprzekraczający roku, wynosi 599 zł netto, do którego dolicza się podatek VAT w stawce podstawowej w obowiązującej wysokości, tj. 736,77 zł brutto. 

Na stronie internetowej pozwanego zostały zamieszczone dwa fragmenty mapy Polski, do których prawa przysługiwały powodowi. Zabezpieczenie dowodów przez pozwanego zostało dokonane poprzez wykonanie print screenu i zapisania strony na serwerze firmy powoda. Dokonano jednocześnie wydruku dokonanego zabezpieczenia.

Powód poinformował na piśmie pozwanego o bezprawnym wykorzystaniu dwóch fragmentów mapy wzywając jednocześnie  pozwanego do uregulowania w terminie 7 dni od otrzymania pisma, stanu prawnego dotyczącego bezprawnego zreprodukowania i rozpowszechniania obrazów map.

Informatyk pozwanego przeprosił za bezprawne użycie dwóch fragmentów mapy Polski i poinformował o natychmiastowym usunięciu map. Pomimo tego powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 4.384,68 zł z tytułu naruszenia jego majątkowych praw autorskich. 

Istotne znaczenie w sprawie miała opinia biegłego z zakresu kartografii, który dokonał oceny, czy skopiowana przez pozwanego mapa jest tożsama z mapą, do której prawa posiada powód. 

Sąd Okręgowy uznał, że mapa Polski, do której powód nabył prawa, posiada cechy oryginalności i indywidualności, pozwany natomiast rozpowszechniał ten utwór w ten sposób, że na stronie internetowej umieścił fragmenty mapy, czyniąc je powszechnie dostępnymi dla bliżej nieustalonej liczby osób, nie posiadając do tego uprawnień, gdyż nie zawarł wcześniej umowy licencyjnej z powodem, który uzyskał wyłączne uprawnienie do zezwalania osobom trzecim na rozpowszechnianie fragmentów mapy metodami poligraficznymi i elektronicznymi.

Źródło: www.orzeczenia.ms.gov.pl« powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj