Nowe obowiązki dla sprzedawców i usługodawców internetowych

 

Nowa ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek przekazania konsumentowi szeregu informacji jeszcze przed zawarciem umowy. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą towarów za pośrednictwem Internetu (a więc na odległość), ale również i tych, który świadczą wyłącznie usługi drogą elektroniczną. Na uwadze należy mieć przy tym, że ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną można mieć do czynienia już w momencie udostępnienia serwisu internetowego.

Ustawa zmienia również na korzyść konsumentów termin, w trakcie którego konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Dotychczas termin ten wynosił 10 dni, a po zmianie – 14 dni. Przedsiębiorcy zobowiązani będą nadto informować konsumentów o wszystkich kosztach jakie zobowiązani będą ponieść z tytułu zakupionego towaru bądź usługi.

Znacząco zmieniają się również przepisy dotyczące uprawnień z tytułu wad rzeczy nabytej. Dotychczas materia ta regulowana była przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Z dniem 25 grudnia 2014 r. ustawa ta przestała obowiązywać, a zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej konsumentowi ponownie znalazły się w Kodeksie cywilnym. Nowa ustawa o prawach konsumentów przywraca możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po wykryciu wady, bez konieczności wskazywania w pierwszej kolejności żądania naprawy bądź wymiany rzeczy.

Dla przedsiębiorów istotnym powinno być, że do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. zastosowanie będą miały przepisy dotychczas obowiązujące. Oznacza to, że np. na stronach internetowych powinny znajdować się dwa regulaminy tj. jeden zawierający dotychczasowe postanowienia oraz drugi odpowiadający zmianom wprowadzonym przez nową ustawę.« powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj